مجموعه پرسش + پاسخ

سوال های علوم تجربی مطرح شده از گذشته تاکنون در این صفحه لیست شده اند. پیشنهاد می کنیم ایتدا سوال مد نظر خود را جستجو کرده سپس به طرح سوال جدید بپردازید.

سوال های علوم تجربی

Filter:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهUnanswered
حل شدهمجید فرح آبادی پرسیده شد 6 ماه ago • 
81 views0 answers1 votes
بی پاسخحامد فرح آبادی پرسیده شد 6 ماه ago • 
77 views0 answers0 votes
حل شدهمخفی پرسیده شد 7 ماه ago • 
75 views0 answers0 votes
حل شدهمخفی پرسیده شد 7 ماه ago • 
80 views0 answers0 votes
حل شدهمخفی پرسیده شد 7 ماه ago • 
71 views0 answers0 votes
حل شدهمخفی پرسیده شد 7 ماه ago • 
60 views0 answers0 votes
حل شدهحامد فرح آبادی پرسیده شد 8 ماه ago • 
284 views0 answers0 votes
حل شدهحامد فرح آبادی پرسیده شد 8 ماه ago • 
65 views0 answers0 votes
حل شدهپروین هادی پرسیده شد 8 ماه ago • 
66 views0 answers0 votes
حل شده پرسیده شد 8 ماه ago • 
87 views0 answers1 votes
حل شدهمجید فرح آبادی پرسیده شد 8 ماه ago • 
77 views0 answers0 votes
حل شدهمخفی پرسیده شد 10 ماه ago • 
373 views0 answers0 votes
حل شدهمخفی پرسیده شد 10 ماه ago • 
316 views0 answers1 votes