مجموعه پرسش + پاسخ

سوال های علوم تجربی مطرح شده از گذشته تاکنون در این صفحه لیست شده اند. پیشنهاد می کنیم ایتدا سوال مد نظر خود را جستجو کرده سپس به طرح سوال جدید بپردازید.

سوال های علوم تجربی

Filter:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهUnanswered
حل شدهمجید فرح آبادی پرسیده شد 4 ماه ago • 
64 views1 answers0 votes
بی پاسخحامد فرح آبادی پرسیده شد 4 ماه ago • 
64 views0 answers0 votes
حل شدهمخفی پرسیده شد 5 ماه ago • 
58 views1 answers0 votes
حل شدهمخفی پرسیده شد 5 ماه ago • 
57 views1 answers0 votes
حل شدهمخفی پرسیده شد 5 ماه ago • 
53 views1 answers0 votes
حل شدهمخفی پرسیده شد 5 ماه ago • 
51 views1 answers0 votes
حل شدهحامد فرح آبادی پرسیده شد 6 ماه ago • 
241 views1 answers0 votes
حل شدهحامد فرح آبادی پرسیده شد 6 ماه ago • 
48 views1 answers0 votes
حل شدهپروین هادی پرسیده شد 6 ماه ago • 
51 views1 answers0 votes
حل شده پرسیده شد 6 ماه ago • 
74 views1 answers1 votes
حل شدهمجید فرح آبادی پرسیده شد 6 ماه ago • 
57 views1 answers0 votes
حل شدهمخفی پرسیده شد 8 ماه ago • 
323 views1 answers0 votes
حل شدهمخفی پرسیده شد 8 ماه ago • 
267 views1 answers1 votes