دسته: مهم ترین خبر ها

0

زرافشان معاون آموزش متوسطه: چگونگی پذیرش دانش آموزان در مدارس تیزهوشان

زرافشان معاون آموزش متوسطه: چگونگی پذیرش دانش آموزان در مدارس تیزهوشان زرافشان معاون آموزش متوسطه در جمع معلمان علوم تجربی در اختتامیه جشنواره مسابقات آزمایشگاهی کشور، طی سخنانی طرح شهاب (شناسایی و هدایت استعدادهای...

0

برگزاری کارگاه تولید محتوای الکترونیک

به نام خدا با حمد و ستایش از خداوند یکتا کارگاه تولید محتوای الکترونیک تولید محتوای الکترونیک : اولین جلسه ی کارگاه آموزشی تولید محتوای الکترونیک در محل انجمن علمی و آموزشی معلمان علوم...

فراخوان تالیف کتاب کار علوم تجربی پایه نهم

اعضای محترم ،همکاران گرامی: مطابق تصویب نامه شورایی انجمن علمی و آموزشی معلمان علوم تجربی مورخه ۹4٫۱۰٫17 کمیته انتشارات ماموریت یافت برای سال تحصیلی ۹۵-۹6 کتاب های کار علوم تجربی  دوره متوسطه اول را...

0

تالیف کتاب کار انجمن پایه هشتم

با استعانت ازخداوند بي همتا ،كميته انتشارات انجمن علمي و آموزشي معلمان علوم تجربي استان قم به استناد اساسنامه ودر راستاي اهداف انجمن مبني بر تشويق و ترغيب دبيران علوم تجربي و دانش آموزان...