دسته: آموزش علوم تجربی پایه هشتم

آموزش مجازی علوم تجربی پایه هشتم متوسطه

0

علوم هشتم فصل 10 : مغناطیس

علوم هشتم فصل 10 : مغناطیس در فصل قبل با مفاهیم الکتریسیته آشنا شدیم در ادامه به بررسی علوم هشتم فصل 10 مغاطیس می پردازیم. علوم هشتم فصل 10 : مغناطیس ماده ای است...

1

علوم هشتم فصل 9 : الکتریسیته

علوم هشتم فصل 9 : الکتریسیته در فصل گذشته با مفاهیم تولید مثل آشنا شدیم در این نوشته با علوم هشتم فصل 9 مبحث الکتریسیته آشنا می شویم. کلمه‌ی الکتریسیته از واژه‌ی یونانی الکترا...

2

علوم هشتم فصل 8 : تولید مثل در جانداران

علوم هشتم فصل 8 : تولید مثل در جانداران علوم هشتم فصل 8 با تولید مثل جانداران آشنا می شویم. دانش آموز گرامی پس از خواندن متن درسنامه می توانید نمونه سوال این فصل...

6

علوم هشتم فصل 7 : الفبای زیست فناوری

علوم هشتم فصل 7 : الفبای زیست فناوری در فصل قبل با مفاهیم هورمون ها آشنا شدیم. در این نوشته به بررسی مفاهیم علوم هشتم فصل 7 می پردازیم. DNA و ژنتیک :یکی از...