دسته: آموزش علوم تجربی پایه هفتم

0

علوم هفتم فصل 14 دستگاه گردش مواد

علوم هفتم فصل 14 دستگاه گردش مواد کاربر گرامی : در این برگه به درسنامه علوم هفتم فصل 14 دستگاه گردش مواد آن می پردازیم. لازم است پس از مطالعه این برگه فعالیت های...

3

علوم هفتم فصل 11 : یاخته و سازمان بندی آن

کاربر گرامی: این نوشته به بررسی متن درس علوم هفتم فصل 11 : یاخته و سازمان بندی آن می پردازد، به شما پیشنهاد می شود پس از خواندن متن درسنامه از اینجا به نمونه...

Energy 16

علوم هفتم فصل 8 : انرژی و تبدیل های آن

علوم هفتم فصل 8 : انرژی و تبدیل های آن در متن زیر درسنامه علوم هفتم فصل 8 گردآوری شده است. شما می توانید پس از مطالعه متن درس نامه، نمونه سوال همین فصل...

اندازه سلول 0

اندازه سلول + فیلم

سلول : هر ساختار زنده ای که در بدن موجودات زنده وجود دارد، از سلول تشکیل شده است و هر عملی که توسط بخشی از بدن انجام می شود، سلولهای آن قسمت آن را...

آموزش علوم هفتم فصل 15 متوسطه ی اول 2

آموزش علوم هفتم فصل 15 متوسطه ی اول

      دستگاه تنفس، اکسیژن را برای سلول ها تأمین و کربن دی اکسید را دفع می کند.  همچنین مواد دفعی دیگری وجود دارند که دستگاه دفع، آنها را به خارج از بدن...