پاسخ نامه فعالیت های فصل 9 علوم نهم

برای حمایت از سایت خواهشمند است بنر زیر را باز کنید. این کار هزینه ای برای شما ندارد.

کاربر گرامی:

پاسخ نامه فعالیت های فصل 9 علوم نهم : در این برگه به پاسخ  فعالیت های فصل 9 علوم نهم می پردازیم.

قبل از بررسی پاسخ ها ، لازم است  قبلا با محتوای آموزشی فصل از  طریق درسنامه فصل نهم آشنایی داشته باشید .

ابتدا  با نگاهی گذرا به اهداف فصل نهم می پردازیم سپس  فعالیت های متن فصل را پاسخ می دهیم.

در این فصل فراگیران  با نقش ماشین ها در زندگی، ورودی و خروجی ماشین ها، مفهوم  گشتاور نیرو و شرط تعادل براساس گشتاور نیرو آشنا شده و به درکی از مزیت مکانیکی می رسند

و بر این اساس می توانند ماشین های ساده ای مانند اهرم ها، قرقره ها، سطح شیب دار و چرخ دنده ها را مورد بررسی قرار دهند.

مرور فصل:

مرور فصل نهم علوم نهم

فکر کنید صفحۀ 92

فکر کنید پاسخ نامه فعالیت های فصل 9 علوم نهم

نقش قایق:

نقش قایق جابه جایی بین دو مکان روی آب و حرکت سریع تر کار انجام شده است .

این کار توسط نیرویی که شخص به پارو وارد می کند و تبدیل آن به انرژی حرکتی انجام می شود.

نقش چرخ خیاطی دستی:

دوخت سریع (توسط حرکت سریع سوزن) کار انجام شده توسط نیرویی که شخص با دست یا پا وارد می کند و تبدیل آن به انرژی جنبشی

(اگر چرخ خیاطی برقی باشد، انرژی الکتریکی به انرژی جنبشی تبدیل می شود).

نقش اتوبوس:

حمل تعداد زیادی مسافر و جابه جایی آنها تبدیل انرژی شیمیایی سوخت به انرژی حرکتی و گرما

نقش پنکه:

تولید باد (هوای در حال حرکت) انرژی الکتریکی توسط موتورش به انرژی جنبشی پر هها تبدیل، و پره ها با گردش خود سبب حرکت سریع ذرات هوا می شود.

نقش ماشین لباسشویی:

شستشوی لباس به وسیلهٔ حرکت یک استوانهٔ مشبک.

انرژی الکتریکی در موتور الکتریکی داخل آن به انرژی جنبشی تبدیل، و سبب گردش لباس در مخلوط آب و مواد شوینده می شود. در ادامه، ماشین ساده توصیف می شود.

نکتهٔ مهم،

یک ماشین از تعداد زیادی ماشین ساده تشکیل می شود و این اجزا با هم در ارتباط اند و یک هدف را دنبال می کنند.

آزمایش صفحه 94

آزمایش کنید پاسخ نامه فعالیت های فصل 9 علوم نهماین آزمایش به سادگی قابل اجرا است.

در این آزمایش هر چه مقدار وزنه ها بیش تر شود به نیروی بیشتری برای حفظ تعادل نیاز است  .

همچنین اگر فاصله وزنه را تا دست زیاد کنیم نیروی بیش تری لارم داریم

و اگر وزنه ها را به دست نزدیک کنیم این نیرو کاهش می یابد.

 

خود را بیازمایید پاسخ نامه فعالیت های فصل 9 علوم نهم

در شرایط تعادل، گشتاور نیروی ناشی از نیروی مقاوم با گشتاور نیروی ناشی از نیروی محرک، هم اندازه است؛

بنابراین می توان گفت:

در یک اهرم،  اگر طول بازوی محرک بیشتر از طول بازوی مقاوم باشد افزایش نیزو بیش تر است . 

پس با نیروی کم می توان بر مقاومت بیش تر غلبه کرد.

وقتی طول آچار بلند تر باشد بازوی محرک آنم از بازوی مقاوم آن بیش تر است .

فعالیت اهرم ها پاسخ نامه فعالیت های فصل 9 علوم نهم

پاسخ:

در شرایط تعادل، گشتاور نیروی ناشی از نیروی مقاوم با گشتاور نیروی ناشی از نیروی محرک، هم اندازه است؛ بنابراین می توانیم بنویسیم:

 

پاسخ فعالیت

فعالیت صفحه 97 پاسخ نامه فعالیت های فصل 9 علوم نهم

فعالیت علوم نهم

 

پاسخ فعالیت صفحه 98 پاسخ نامه فعالیت های فصل 9 علوم نهم

فعالیت پاسخ نامه فعالیت های فصل 9 علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه98 پاسخ نامه فعالیت های فصل 9 علوم نهم

خود را بیازمایید پاسخ نامه فعالیت های فصل 9 علوم نهم

پاسخ نامه فعالیت های فصل 9 علوم نهم جمع آوری اطلاعات صفحه 99

جمع آوری اطلاعات قزقزه ها

قرقره در وسایل زیادی مانند بالابرها (آسانسورها)، جرثقیل ها، ریل های پرده و …، کاربرد دارد.

انواع کاربرد قزقزه

جمع آوری اطلاعات صفحه 100 پاسخ نامه فعالیت های فصل 9 علوم نهم

جمع آودی اطلاعات پاسخ نامه فعالیت های فصل 9 علوم نهم

انواع چرخ دنده  :

امروزه اغلب دستگاه های صنعتی چرخ دنده دارند.

با پیشرفت روزافزون صنعت، چرخ دنده ها نقش برجسته تری پیدا کرده اند.

چرخ دنده ها برحسب موقعیت مکانی محورها نسبت به یکدیگر در شکل های گوناگونی دارند و طراحی و ساخته می شوند .

این چرخ دنده ها حرکت چرخشی یک محور را به محور دیگر از طریق اتصال کشتی های بخار و ماشین های ابزار، کاربرد چرخ دنده ها ٔ دندانه ها منتقل می کند.

در قرن نوزدهم با توسعه نوینی به روی صنعت دریچه چرخ دنده سازی گشوده شد.

با آغاز قرن بیستم، خودرو و هواپیما به وجود آمد و نیز توسعه یافت. و ماشین های نوین چرخ دنده سازی تولید شد

و سبب ساخت چرخ دنده های مناسب با جنس های مختلفی شد

امروزه این گونه شاهد این پیشرفت صنعتی چرخ دنده ها هستیم.

 دندانه های  ساده:

این چرخ دنده ها، ساده ترین نوع چرخ دنده ها به شمار می آیند؛چرخ دنده ساده

های دنده چرخ مستقیمی دارند و با محور موازی هستند.

برای کاهش سرعت و افزایش قدرت در بسیاری از مواقع، تعداد زیادی از آنها را در کنار هم قرار می دهند.

روی محورهای موازی جهت حرکت یکی از آنها خلاف جهت حرکت دیگری است.

اگر بخواهند دو چرخ دنده درگیر در یک جهت حرکت سومی را قرار می دهند تا جهت حرکت ورود و خروج یکی شود.

در شکل ٔ کنند، بین آنها چرخ دنده آنها را مشاهده می کنید. به دلیل ساخت آسان، کاربرد زیادی در صنعت دارند؛

برای نمونه مثال در ساعت های کوکی و اتوماتیک، ماشین لباسشویی، پنکه و … از این چرخ دنده ها استفاده می شود.

دنده چرخ های مارپیچ:  دندانه های این چرخ دنده ها مورب است و با محور چرخ دنده در حالت   زاویه داری قرار گرفته است.

هنگام چرخش یکی از چرخ دنده ها، ابتدا نوک دندانه ها با هم تماس می یابد،

سپس به تدریج دو دندانه درگیر می شود و این درگیری تدریجی باعث کاهش سروصدا می شود.

همچنین ساده، بیشتر است و ٔ مکانیزم چرخ دنده، نرم کار می کند، سطح تماس پروفیل دنده ها نیز نسبت به چرخ دنده آن را مشاهده می کنید.

این گونه چرخ دنده ها ٔ انتقال قدرت بزرگی انجام می شود. در شکل 7 ــ 9، نمونه در صنعت خودروسازی کاربرد زیادی دارند.

 

دنده چرخ  های مخروطی:

انتقال نیرو توسط این چرخ دنده ها   90 درجه و یا کوچک تر از 90درجه و یا بزرگ تر از ٔتحت زاویه 90 درجه امکان پذیر است.

بنابراین، برای انتقال قدرت تحت زاویه ً مورد نظر، بهترین چرخ دنده محسوب می شوند.چرخ دنده مخروطی پاسخ نامه فعالیت های فصل 9 علوم نهم

البته در صنعت غالبا با محورهای عمود بر هم به کار می روند.

دندانه های آنها بر روی مخروط ناقص به صورت ساده و یا مارپیچ ساخته می شوند .

این چرخ دنده ها در جعبه دنده ها و مخصوصا کاربرد زیادی دارند

 چرخ دنده حلزون و پیچ و حلزون:

این چرخ دنده ها در صنعت جایگاه ویژه ای دارند.

اگر بخواهیم   تغییر زیادی در سرعت یا قدرت ایجاد کنیم، از این مکانیزم بهره می گیریم.چرخ دنده پیچ حلزونی پاسخ نامه فعالیت های فصل 9 علوم نهم

بزرگ ترین مزیت این مکانیزم حلزونی  این است که پیچ حلزون به راحتی می تواند چرخ دنده حلزون  را به حرکت درآورد،

چرخ دنده های داخلی :

دو محور این چرخ دنده ها به همدیگر خیلی نزدیک است.

چرخ دنده سیاره ای

به این چرخ دنده ها، سیاره ای نیز می گویند. دندانه های آنها می تواند هم ساده و هم مارپیچ باشد و در کوپلینگ های انعطاف پذیر (ارتجاعی) کاربرد دارد.

فگر کنید صفحه 10 پاسخ نامه فعالیت های فصل 9 علوم نهم

 

فکر کنید صفحه 100 پاسخ نامه فعالیت های فصل 9 علوم نهم

پیچ نوعی  سطح شیب دار مار پیچ است گه با افزایش نیرو به ما کمک می کند

جاده های کوهستانی هم مانند پیچ با افزایش نیرو و تغییر جهت نیرو به ما کمک می کنند.

در نتیجه اتومبیل با نیروی کم می تواند مسیر های کوهستانی  را طی کند

 

 

برای حمایت از سایت خواهشمند است بنر زیر را باز کنید. این کار هزینه ای برای شما ندارد.
حتما بخوانید.  پاسخ نامه فعالیت های فصل 4 علوم نهم

مطالب مرتبط

12 دیدگاه‌

 1. مجید گفت:

  تشکر خیلی خوب بود.

 2. M گفت:

  مفید بود ممنون.

 3. Nznin emni گفت:

  عالی مرسی خیلی کمک کرد

 4. S.A گفت:

  عالی بود ممنون

 5. Hasti گفت:

  عاااالی بود دمتون گرم واقعا ♡

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *