پاسخ نامه نمونه سوال علوم هشتم فصل 8

برای حمایت از سایت خواهشمند است بنر زیر را باز کنید. این کار هزینه ای برای شما ندارد.

پاسخ نامه نمونه سوال علوم هشتم فصل 8

کاربر گرامی : در این برگه پاسخ نامه نمونه سوال علوم هشتم فصل 8 : تولید مثل در جانداران آورده شده است .

لازم است قبل از بررسی پاسخ نامه ، ابتدا نمونه سوال علوم هشتم فصل 8 را بررسی و پاسخ های خود را یاداشت کنید.

سپس جواب های خود را با پاسخ نامه نمونه سوال علوم هشتم فصل 8 مقایسه کنید.

تحلیل آزمون را هم فراموش نکنید زیرا به شما در آموختن کمک زیادی می کند.

پاسخ نامه نمونه سوال علوم هشتم فصل 8

پاسخ نامه نمونه سوال علوم هشتم فصل 8 :

1) کدام جاندار هاگ تولید می کند؟

1) آمیب
2) کپک نان  
3) درخت سیب
4) مخمر

کپک نان  به روش هاگ زایی زیاد می شوند

2) نوع لقاح کدام جانور با بقیه فرق دارد؟

1) وزغ
2) ماهی
3) لاک پشت 
4) سمندر

لاک پشت  لقاح داخلی دارد

3) اولین سلول حاصل از لقاح چه نام دارد؟

1) تخمک
2) جنین
3)تخم : 
4) گامت

اولین سلولی که از لقاح گامت نر و گامت ماده ایجاد می شود سلول تخم نام دارد

4) در کدام روش تولید مثل ، تنوع و گوناگونی در نسل ایجاد می شود؟

1) قلمه زدن شمعدانی
2) دو نیم شدن باکتری
3)گرده افشانی و لقاح در عدس : 
4) جوانه زدن مخمر

روش تولید مثل آن جنسی است و دارای تنوع است

5) کدام مورد زیر نتیجه ی یک تولید مثل جنسی است؟

1) تولید دانه
2) تولید هاگ
3) تولید جوانه
4) تولید ریشه

تولید دانه: در تولید دانه گامت نر و ماده با هم ترکیب می شوند

6) امکان صرفه جویی در ماده وانرژی در لقاح کدام جاندار زیر بیش تراست؟

1) وزغ
2) شیر ماهی
3) قورباغه
4) گنجشک

گنجشک : در تولید مثل جنسی در مقدار ماده و انرژی صرفه جویی می شود

7) نسبت تعداد کرومورزوم های سلول های جنسی به تعداد کروموزوم های سلول های عادی بدن چه قدر است؟

1) دو برابر
2) چهار برابر
3) برابر
4) نصف

نصف : در تقسیم میوز تعداد کروموزم ها نصف می شوند و گامت ها ایجاد می شوند

8) عمل حفاظت از جنین در کدام جانور به بهترین شکل صورت می گیرد؟

1) خرگوش
2) قورباغه
3) گنجشک
4)مار

خرگوش: در پستانداران جنین در بدن مادر رشد می کند و حفاظت بیش تری از آن به عمل می آید

9) یک گوسفند قبل از موعد معین ،یک بره مرده به دنیا آوردکه دلیل آن را پاره شدن رابط بین مادر وجنین اعلام کردند،این رابط چه نام دارد؟

1) رحم
2) تخمدان
3) بندناف
4)جفت

10) کدام مورد زیر صحیح است؟

1) دو قلوهای همسان می توانند از دو جنس مختلف باشند.
2) دو قلو های غیر همسان می توانند از یک جنس باشند. 
3) دو قلوهای غیر همسان از یک تخمک بوجود آمده اند
4) دو قلوهای غیر همسان در بزرگسالی از نظر همه ی صفات دقیقاً مثل هم می شوند

  دو قلوهای غیر همسان از یک تخمک بوجود آمده اند

دو قلو های غیر همسان می توانند از یک جنس باشند. دو قلوی غیر همسان می تواند از دو تخمک متفاوت و  دو اسپرم متفاوت ایجاد شوند

11) سلول های تولید کننده تخمک اولین مرحله ی تبدیل شدن به تخمک را در چه دورانی طی می کنند؟

1) کودکی
2) بلوغ
3) جنینی
4) جوانی

12) اندام جنسی نر وماده به ترتیب در گیاهان کدام است ؟

1) دانه ی گرده – تخمک
2) پرچم – مادگی  
3) پرچم – تخمک
4) دانه ی گرده– مادگی

پرچم – مادگی  چرچم اندام نر گل و مادگی اندام ماده آن است

13) با توجه به روش تولید مثل هریک از جانداران زیر ، کدام جانداردارای تنوع بیش تری است؟

1) هیدر
2) کپک نان
3) مخمر
4) ذرت 

ذرت تولید مثل جنسی دارد

14) کدام یک از روش های تولید مثل رویشی زیر به طور مصنوعی صورت می گیرد؟

1) جوانه زدن
2) تکثیر از طریق پیاز
3) استفاده از غده
4) پیوند زدن: 

15)کدام جانور لقاح داخلی دارد؟

1) قورباغه
2) سمندر
3) دلفین
4) ماهی قزل آلا

دلفین : پستاندار است

16) شباهت هاگ با دانه کدام مورد است؟

1)تعداد تولید آن
2) وظیفه آن: ایجاد جاندار جدید

3) روش تولیدآن
4)وجود جنین در آن

وظیفه آن: ایجاد جاندار جدید

17)  یک باکتری می تواند در مدت 20 دقیقه زیاد شود ، اگر 6 باکتری در محیطی با غذای کافی و دمای مناسب قرار داشته باشند، پس از یک ساعت چند باکتری در این محیط وجود خواهد داشت؟

1) 36
2) 18
3) 48:            
4) 32

48>24<12<6

18) شانس بقای زاده های حاصل از کدام روش تولید مثل در هنگام تغییر شرایط محیطی ،بیش تر است؟

1) غیرجنسی
2) هاگزایی
3)جنسی 
4) رویشی

جنسی : در تولید مثل جنسی تنوع زاده ها زیاد و امکان بقا بیشتر خواهد بود

19) در کدام تولید مثل شباهت زاده ها کمتر است؟

1)جوانه زدن
2) قطعه قطعه شدن
3) تولید دانه ت
4)هاگ زایی

تولید دانه تولید دانه تولید مثل جنسی است که در آن تنوع ژنتیکی ایجاد می شود و شباهت ها کم تر می گردد.

20) کدام مورد مراحل تولید مثل جنسی را به ترتیب از راست به چپ بهتر نشان می دهد؟

1) میتوز ، گامت ها ، تخم ، لقاح
2)گامت ها ، میوز ، میتوز ، لقاح
3) لقاح ، گامت ها ، میوز ، تخم
4) میوز ، گامت ها ، لقاح ، تخم

21) زیاد بودن ……………….. گامت ها ، نسبت به دیگر گامت ها از ویژگی های گامت های لقاح خارجی محسوب نمی شود؟

1) اندوخته ی غذایی
2)تعداد 

3) اندازه
4) عمر

تعداد در لقاح خارجی تعداد گامت ها باید بسیار زیاد باشد تا احتمال  برخورد آنها بوجود بیایید

22) نوع لقاح کدام جانور با بقیه متفاوت است؟

1)وزغ
2) لاک پشت
3) ماهی
4)سمندر

لاک پشت : لقاح آن داخلی اما بقیه خارجی است

23) اگر یک سلول معده ی مرغ دارای 78 کروموزوم باشد ، بنابراین یک سلول تخمک مرغ دارای ……………کروموزوم است.

1) 78
2) 156
3) 39
4) 26

39: تعدادسلول های جنسی نصف تعداد سلول هی اعضای بدن جانداران است

24) لقاح داخلی ، تخم گذاری و عدم محافظت از تخم ها در طول دوران جنینی از ویژگی های تولید مثلی در کدام جاندار است؟

1) ماهی سفید
2) شتر مرغ
3) عقاب
4)لاک پشت

لاک پشت: خزندگان خونسرد هستند بنابراین نیازی به گرما برای محافظت ندارند

برای حمایت از سایت خواهشمند است بنر زیر را باز کنید. این کار هزینه ای برای شما ندارد.

مطالب مرتبط

3 دیدگاه‌

  1. امیر حسین کریمی گفت:

    چرا این قدر سوال رو پیچ دادید اصلا به درد نخورد 👎

  2. shams گفت:

    سوالاتون پیچیدست به درد نمی خورن

    • کاربر گزامی: گرچه نظر شما بسیار محترم است و مورد توجه است اما می دانیم که سوالات آزمون های ورودی بسیار پیچیده تر هستند و برخی کاربران هم به ساده بودن سوالات سایت نظر می دهند سعی کرده ایم حد واسط را در نظر بگیریم همیشه و در همه حال موفق باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *