پاسخ نامه فعالیت های فصل 4 علوم نهم

برای حمایت از سایت خواهشمند است بنر زیر را باز کنید. این کار هزینه ای برای شما ندارد.

کاربر گرامی :

پس از مطالعه ی درسنامه فصل 4 باید  با مفاهیم زیر آشنا شده باشید.  قبل از بررسی پاسخ نامه فعالیت های فصل 4 علوم نهم

باید بتوانید :

1) عبارت »حرکت در همه جا و همه چیز وجود دارد« را با مثالهای ساده توضیح دهید

2) با مفهوم مسافت و جابه جایی آشنا شده و بتوانید تفاوت آنها را دقیق بیان کنید.

3)  تندی متوسط را تعریف کنید و بتوانند از آن در حل مثالهای مرتبط استفاده کنید.

4) با یکاهای تندی شامل متر بر ثانیه و کیلومتر بر ساعت آشنا باشید و چگونگی
تبدیل این دو یکا را به یکدیگر بدانید.

5) با مفهوم تندی لحظه ای آشنا شده  و با مثال های ساده ای بتوانید آن را بیان کنند.

٦) با مفهوم سرعت لحظه  ای آشنا شده  و تفاوت آن را با تندی لحظه ای بیان کنند.

٧) با تعریف شتاب متوسط آشنا شده و بتوانید از آن در حل مثالهای مرتبط استفاده کنید.

 

با مرور فصل :

مرور خود را بیازماییدپاسخ نامه فعالیت های فصل 4 علوم نهم

چنانچه دانش کافی در موارد بالا داریدبا مرور فصل :به فعالیت های کتاب  جهت عمیق شدن آموخته ها می پردازیم

فعالیت صفحه 35 پاسخ نامه فعالیت های فصل 4 علوم نهم

فعالیت

فعالیت صفحه 35 پاسخ نامه فعالیت های فصل 4 علوم نهم

فکر کنید صفحه 38 خود را بیازماییدپاسخ نامه فعالیت های فصل 4 علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 36

خود را بیازماییدپاسخ نامه فعالیت های فصل 4 علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 38

خود را بیازمایید صفحه 38 پاسخ نامه فعالیت های فصل 4 علوم نهم

فکر کنید صفحه 40

فکر کنید

خود را بیازمایید صفحه 41

خود را بیازمایید صفحه 42 پاسخ نامه فعالیت های فصل 4 علوم نهم

خود را بیازمایید.

تهیه کننده : مجید فرح آبادی

برای حمایت از سایت خواهشمند است بنر زیر را باز کنید. این کار هزینه ای برای شما ندارد.
حتما بخوانید.  فصل 4 علوم نهم : حرکت چیست؟

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *