پاسخ نامه فعالیت های فصل 11 علوم نهم

برای حمایت از سایت خواهشمند است بنر زیر را باز کنید. این کار هزینه ای برای شما ندارد.

کاربر گرامی:

پاسخ نامه فعالیت های فصل 11 علوم نهم : در این برگه به پاسخ  فعالیت های فصل 11 علوم نهم می پردازیم.

قبل از بررسی پاسخ ها ، لازم است  قبلا با محتوای آموزشی فصل از  طریق درسنامه فصل 11 آشنایی داشته باشید .

ابتدا  با نگاهی گذرا به اهداف فصل  یازدهم می پردازیم سپس  فعالیت های متن فصل را پاسخ می دهیم.

از کاربران انتظار می رود در پایان این فصل بتوانند:
1) جانداران اطراف خود را با توجه به ویژگی های ظاهری آنها گرو ه بندی کنند.
2)کلیدهای دوراهی برای شناسایی بعضی از جانداران اطراف خود را طراحی کنند.
3) سلسله مراتب گرو ه بندی جانداران را گزارش کنند.
4) با به کارگیری رفتارهای سالم نسبت به حفظ گوناگونی جانداران و سلامت خود اقدام کنند.

 

مرور فصل:

مرور فصل:

فعالیت صفحه 115 پاسخ نامه فعالیت های فصل 11 علوم نهم

فعالیت صفحه 115 پاسخ نامه فعالیت های فصل 11 علوم نهم

در انجام دادن فعالیت مربوط به گروه بندی چند جانور، کاربران می توانند از پا یا بال شروع کنند و بعد براساس تعداد پا یا بال، آنها را به گرو ههای کوچک تری تقسیم کنند.

بنابراین، جواب ها ممکن است، متفاوت باشد.

اصراری بر گرو ه بندی دقیق مطابق با آنچه در سیستماتیک جانوری است، نیست.

بلکه مهم این است که گروه بندی ای که کاربران انجام می دهند از حداکثر شباهت ها به حداقل تفاوتها منجر شود.

در ابتدا، اساس گروه بندی جانداران، شباهت های ظاهری یا شباهت در محل زندگی یا چگونگی حرکت آنها بوده است؛ اما با افزایش شناخت جانداران، ویژگی های ساختاری و بعد از آن، ویژگی های مولکول هایی مانند DNA و پروتئین ها، مبنای  گروه بندی جانداران شد.

خود را بیازمایید صفحه 115 پاسخ نامه فعالیت های فصل 11 علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 115 پاسخ نامه فعالیت های فصل 11 علوم نهم

ویژگی های مولکول هایی مانند DNA و پروتئین ها، می توانند مبنای  گروه بندی جانداران باشند.

گفتگو کنید صفحه 117 پاسخ نامه فعالیت های فصل 11 علوم نهم

گفتگو کنید صفحه 117 پاسخ نامه فعالیت های فصل 11 علوم نهم

در گروه های بزر گ تر، گوناگونی و به عبارتی تفاوت ها بیشتر است در حالی که در گروه های کوچک تر، شباهت بیشتر و گوناگونی کم تر است.

خود را بیازمایید صفحه 118 پاسخ نامه فعالیت های فصل 11 علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 118 پاسخ نامه فعالیت های فصل 11 علوم نهم

الف) پروکاریوت

ب) یاخته های گیاهی، دیواره دارند؛ توجه کنید که قارچ ها و بعضی آغازیان نیز دیواره دارند

فعالیت صفحه 118 پاسخ نامه فعالیت های فصل 11 علوم نهم

فعالیت صفحه 118 پاسخ نامه فعالیت های فصل 11 علوم نهم

شکل باکتری ها،

باکتر یها را بر اساس شکل: از چپ به راست به سه گروه مارپیچی، میله ای و کروی تقسیم می کنند.

جمع آوری اطلاعات صفحه 118 پاسخ نامه فعالیت های فصل 11 علوم نهم

جمع آوری اطلاعات صفحه 118 پاسخ نامه فعالیت های فصل 11 علوم نهم

نوعی باکتری به نام کلاستریدیوم بوتولینم (Clostridium botolinum ) عامل  تولید نوعی سم مرگ بار است

این باکتری ممکن است در  مواد کنسرو شده باشد، تکثیر و سم مرگباری ایجاد می کند.

این سم با حرارت تجزیه می شود. توجه کنید که امکان وجود این باکتری در ماهی خام نیز وجود دارد.

این باکتری  شکل میله‌ای دارد  و در شرایط بدون اکسیژن بهتر رشد می‌کند.

این باکتری  هاگ درونی تولید می کند . و باکتری را در برابر شرایط سخت محافظت می کند.

این باکتری با تولید سم (نوروتوکسین)، باعث عامل  بیماری کشنده بوتولیسم در انسان می‌شود.

این باکتری کشنده‌ترین سم جهان را تولید می‌کند.

۲ کیلو  گرم سم این باکتری  کلاستریدیوم بوتولینم برای کشتن تمام انسان های کره زمین کافی است.

مقادیر بسیار کم این سم به عنوان دارو  بخصوص زیبایی و رفع چین و چروک پوست نیز استفاده می‌شود.

سم این میکزوب با حرارت از بین می رود

ریرا با حرارت ساختمان مولکولی سم تغییر می کند و دیگر سمی نیست

پس لازم است کنسرو را قبل از مصرف بجوشانیم تا سم احتمالی آن از بین برود.

فعالیت صفحه 119 پاسخ نامه فعالیت های فصل 11 علوم نهم

فعالیت صفحه 119 پاسخ نامه فعالیت های فصل 11 علوم نهم

آنها را براساس رنگ به سه گروه سبز، قرمز و قهوه ای (یا طلایی قهوه ای) تقسیم می کنند.

فعالیت صفحه 120 پاسخ نامه فعالیت های فصل 11 علوم نهم

فعالیت صفحه 120 پاسخ نامه فعالیت های فصل 11 علوم نهم

در این فعالیت به درستی باید از میکروسکوپ استفاده کرد تا بتوان به پرسش پاسخ داد

ممکن است نمونه هایی مثل تصاویر زیر را ببینید

ب) انواع آن ها در آب ها ی گوناگون متفاوت است .

پ) به کمک  تاژک، مژک و پای کاذب می توانند حرکت کنند.

خود را بیازمایید صفحه 121 پاسخ نامه فعالیت های فصل 11 علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 121 پاسخ نامه فعالیت های فصل 11 علوم نهم

قارچ ها مانند گیاهان ، سبرینه یا کلروفیل ندارند و نمی توانند مواد غذایی تولید کنند

بلکه مصرف کننده هستند و از بقایای بدن جانداران مثل گیاهان تغذیه می کنند.

پس نمی توان آن ها را در گروه گیاهان و سبزی ها قرار داد.

فعالیت صفحه 121 پاسخ نامه فعالیت های فصل 11 علوم نهم

فعالیت صفحه 121 پاسخ نامه فعالیت های فصل 11 علوم نهم

– كاربرد در تهيه ي مواد غذايي:

1) تولید فرآورده های تخمیری توسط برخی قارچ های ذربینی مثل مخمر ها انجام می شود.

2) تولید پروتئین برای تغذیه دام ها

3) امروزه می توان برخی آنزیم ها، ویتامین ها واسیدهاي آمینه را به کمک باکتری ها و مخمر ها تولید کرد

4 )  تولید انواع اسانس ها و عطرها

5) پرورش قارچ های خوراکی و …

مهم ترين ميكروارگانيسم هايي می توانند در تولید مواد غذایی و فراورده های آن نقش داشته باشند

عبارتند از :  مخمرها، كپك ها و برخي از باكتري ها هستند.

مخمر در ساخت الكل، و تولیداتانول ، گليسرول و دوغ و خامه ترش تخمیری و قهوه ، كاكائو و بالنگ و تولید   scp نقش دارند .

 كپك ها در تهيه ي اسید سیتریک، گلوکونیک و پنير كاممبرت و آنزيم شبه رنين به كار مي رود.

فکر کنید صفحه 122 پاسخ نامه فعالیت های فصل 11 علوم نهم

فکر کنید صفحه 122 پاسخ نامه فعالیت های فصل 11 علوم نهم

این موجودات مرز بین زنده و غیرزنده اند.

ویروس ها وقتی در درون یاخته های زندهٔ جانداران قرار گیرند، به کمک یاخته میزبان مانند جانداران می توانند همانند سازی کرده و تکثیر شوند.

فعالیت صفحه 122 پاسخ نامه فعالیت های فصل 11 علوم نهم

فعالیت صفحه 122 پاسخ نامه فعالیت های فصل 11 علوم نهم

ویروس ایدز دارای »RNA« مولکول دارای اطلاعات وراثتی (پوشش پروتئینی و یک پوشش) فسفولیپیدی است. طول بکشد. به افرادی که ناقل ویروس ایدز هستند، اما بیمار نیستند

آن ها را   «اچ آی وی» مثبت می گویند.

همهٔ نشانه های مربوط به بیماری ایدز به این علت است که ویروس ایدز، سامانه ایمنی بدن را ضعیف می کند.

ویروس ایدز در گویچه های سفید تکثیر، و تعداد آن زیاد می شود.

در نهایت گویچهٔ سفید می ترکد و ویروس ها در خون و آب میان بافتی(محیط داخلی) پراکنده می شوند و گویچه های سفید دیگر را آلوده می کنند؛

به این ترتیب، سامانهٔ ایمنی بدن ضعیف می شود. بنابراین، فرد به علت انواع عفونت و یا بیماریهایی مانند سرطان، جان خود را از دست می دهد.

از ورود ویروس به بدن تا بروز نشانه های بیماری ممکن است حتی ده سال طول بکشد.

از آنجا که ویروس ایدز به گویچه های سفید حمله می کند،

هر وسیلهٔ تیزی که به ویروس ایدز آلوده باشد، آن را از طریق بریدگی هایی که ایجاد می کند(هر چند کوچک و جزئی) به بدن فرد سالم منتقل می کند؛

بنابراین اشیایی مانند تیغ، سُرنگ، مسواک، وسایل تتو و خالکوبی در صورت آلوده بودن، ویروس ایدز را از فردی به فرد دیگر منتقل می کنند.

یکی دیگر از را ه های انتقال ویروس ایدز ارتباط جنسیِ حفاظت نشده است.

هنوز درمانی برای این بیماری پیدا نشده است؛ گرچه داروهایی هست که از پیشرفت بیماری جلوگیری می کنند.

برای حمایت از سایت خواهشمند است بنر زیر را باز کنید. این کار هزینه ای برای شما ندارد.

مطالب مرتبط

24 دیدگاه‌

 1. کوثر گفت:

  عالی بود ممنون

 2. کوثر گفت:

  خيلي عالی بود ممنون

 3. 👻NoName👻 گفت:

  عالی بود
  ممنون

 4. ASMENEZ گفت:

  خوب بود بدک نبود

 5. Ghazal گفت:

  Awli bud❤

 6. بلال گفت:

  ممنون از توضیخاتتون

  • حامد فرح آبادی گفت:

   خواهش میکنم.
   تشکر بابت دیدگاه شما
   سایت ما را به دوستان خودمعرفی کنید.

 7. zahra گفت:

  اگر میشه فعالیت صفحه ی 115راهم بذارید

  • حامد فرح آبادی گفت:

   با سلام
   کاربر گرامی فعالیت های صفحه 115 همگی پاسخ داده شده اند.
   سایت ما را به دوستان خود معرفی کنید.

 8. Raha گفت:

  ممنون

 9. 파텨 گفت:

  ببخشید چطور لینکتونو کپی کنم؟

 10. دختر کورد گفت:

  عالی بود خیلی ممنونم با تشکر کامل و واضح

 11. رضا بختیاری گفت:

  در مورد فکر کنید صفحه ۱۲۲ باید عرض کنم ویروس ها اصلا تولید مثل ندارند چون اصلا زنده نیستند و پاسخ شما کاملا غلط هست باید گفته شود همانند سازی میکنند خواهشاً اصلاح شود چون کاملا تناقض دارد

 12. رضا بختیاری گفت:

  در ضمن پاسخ فکر کنید صفحه ی ۱۲۲ میشود داشتن ماده ی وراثتی که یا DNA هست RNAبا

  • حامد فرح آبادی گفت:

   منظور شما کدام فکر کنید است؟ لطفا سوال با جواب را با هم ارسال کنید تا بررسی شود.

 13. علیرضا گفت:

  سلام. مطالب و نمونه سوالات همه عالی. من آدرس سایتو به دوستامم دادم اونام خیلی راضی بودن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *