پاسخ نامه نمونه سوال فصل 4 علوم نهم : حرکت چیست؟

پاسخ نامه نمونه سوال فصل 4 علوم نهم

پاسخ نامه نمونه سوال فصل 4 علوم نهم

پاسخ نامه نمونه سوال فصل 4 علوم نهم : کاربر گرامی ، پاسخ نامه آزمون جهت تحلیل آرمون کاربرد دارد.

حتما پس از پاسخ به سوالات این پاسخ نامه را به دقت بررسی کنید.

آزمون فصل 4 علوم نهم منحنی مسافت

1) متحرکی مطابق شکل مسیر بین نقطه A و B

را روی منحنی طی می کند . مسافت و جابه جایی

متحرک به ترتیب چند متر است ؟

(برای سهولت در محاسبه عدد پی را 3 در نظر بگیرید)

1) 30 و 20  

2) 60 و صفر

3) 30 و 30

4) 20 و 30

2) متحرکی مسیری به طول 48 متر را با تندی متوسط 6 متر بر ثانیه طی می کند . سپس به مدت 12 ثانیه با تندی متوسط 8 متر بر ثانیه به حرکت خود ادامه می دهد . تندی متوسط در کل مسیر چند متر بر ثانیه است؟

1) 8

2) 7/2 

3) 18

4) 4/83

پاسخ نامه آزمون فصل 4 علوم نهم

3) خودرویی با سرعت 20 متر بر ثانیه در حرکت است این خودرو مسیر مستقیم 216 کیلومتری را در چند ساعت طی می کند؟

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

4)  در حرکت مستقیم الخط یکنوااخت ……………. ثابت است؟

1) شتاب

2) سرعت

3) مسافت

4) جابجایی

5) اتومبیلی با سرعت 72 کیلومتر بر ثانیه ترمز می کند و پس از 10 ثانیه می ایستد . شتاب ترمز این خودرو چند متر بر مجذور ثانیه بوده است؟

1) 2

2) 2-

3) 2/7-

4) 4-

6) اتومبیلی در مدت 2 ثانیه ازتندی 36 کیلو متر بر ثانیه به 72 کیلو متر می رسد شتاب این اتومبیل چند متر بر مجذور ثانیه است؟

1) 2

2) 5

3) 5

4) 10

7) سرعت با کدام کمیت هم جهت است؟

1) شتاب

2) مسافت

3) جابجایی                   

4) مسافت و تندی

8) اتومبیلی نیمی از مسیر مستقیم الخط را با سرعت 40 متر بر ثانیه و نیم دیگر را با سرعت 60 متر بر ثانیه می پیماید سرعت متوسط کل مسیر چند متر بر ثانیه است؟

1) 50

2) 48

3) 24

4) 100

9) کدام واحد مربوط به تندی یا سرعت نیست؟

1) متر بر ثانیه

2) کیلو متر در ساعت

3) کیلو متر بر ساعت

4) کیلومتر بر ثانیه

10) قطاری به طول 150 متر با سرعت ثابت 20 متر بر ثانیه از روی پلی در مدت 30 ثانیه می گذرد طول پل چند متر بوده است؟

1) 150

2) 300

3) 450  

4) 600

پاسخ نامه آزمون فصل 4 علوم نهم

11) اتومبیلی با شتاب ثابت شروع به حرکت می کند تا سرعتش به 72 کیلو متر بر ساعت می رسد سرعت متوسط این خودرو چند متر بر ثانیه است؟

1) 10

2) 15

3) 20

4) 30

12) متحرکی 10 ثانیه با سرعت 20 متر بر ثانیه و 20 ثانیه با سرعت ثابت 17 متر بر ثانیه حرکت می کند سرعت متوسط این متحرک در این مدت چند متر برثانیه است؟

1) 18

2) 16

3) 16.5

4) 19.5

پاسخ نامه آزمون فصل 4 علوم نهم

13) متحرکی مسافت های x وx2 و x3 را با سرعت های شتاب v و v 2و v 3پیموده است . سرعت متوسط متحرک چند v بوده است؟

1) 3v

2) 2v

3) v

4) 4v

14) متحرکی از مبداo ابتدا 4 متر به سمت شمال و سپس 3 متر به سمت غرب می رود .مسافت و جابجای متحرک به ترتیب کدام است؟

1) 7 و 5  

2) 7 و 7

3) 7 و 6

4) 4 و 3

مسافت مجموع صول های پیموده شده است و برابر با 4+3 یعنی 7 متر می شود اما میزان جابجایی فاصله بیم مبدا و مقصد است بر آیند دو بردار برابر با 5 خواهد بود پاسخ نامه آزمون فصل 4 علوم نهم

15) یکای کدام دو کمیت یکسان نیست؟

1) سرعت ، شتاب

2) تندی ، سرعت

3) مسافت ، جابجایی

4) جابجایی ، طول

16) اتومبیلی به ترتیب 100 متر به طرف شرق ، 100 متر به طرف شمال ، 100 متر به غرب و سپس 100 متر به جنوب حرکت می کند . این حرکت 400 ثانیه طول می کشد . سرعت متوسط این اتومبیل چند متر بر ثانیه است ؟

1 ) 4

2) 1

3) 100

4)صفز

پاسخ نامه آزمون فصل 4 علوم نهم

متن فصل 4 علوم نهم

مطالب مرتبط

4 دیدگاه‌

 1. sasss گفت:

  سوال 6 جوابش فکر کنم 5- شود.

  • حامد فرح آبادی گفت:

   کاربر گرامی ضمن تشکر از توجه شما
   با توجه به اینکه تندی اتومبیل افزایش یافته است در نتیجه شتاب نیز مثبت خواهد بود.
   بنابراین پاسخ مثبت است.

 2. HONEY گفت:

  متاسفم ولی نمونه سوال هاتون وحشتناک عالیه .^.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 + سیزده =