پاسخنامه نمونه سوال علوم نهم فصل 11

برای حمایت از سایت خواهشمند است بنر زیر را باز کنید. این کار هزینه ای برای شما ندارد.

 پاسخنامه نمونه سوال علوم نهم فصل 11

کاربر گرامی :

در این برگه با  پاسخنامه نمونه سوال علوم نهم فصل 11  آشنا می شوید .

انجمن سعی کرده است پس از گرد آوری درسنامه علوم نهم فصل11 : گوناگونی جانداران

شما را با نمونه سوالات این فصل آشنا نماید تا شما به نقاط ضعف و قوت خود آشنا شوید و آمورش خود را بهبود ببخشید

در این برگه نیز پاسخنامه نمونه سوال علوم نهم فصل 11 آورده شده است .

لازم است ابتدا درسنامه علوم نهم فصل 11 را خوب و بدقت مطالعه کنید.

سپس به سوالات نمونه سوال علوم نهم فصل 11 پاسخ دهید .

پاسخ های خود را  با پاسخنامه نمونه سوال علوم نهم فصل 11 مقایسه کنید .

به تحلیل آزمون خود توجه بیش تری داشته باشید و به آن عمل کنید.

پاسخنامه نمونه سوال علوم نهم فصل 11

پاسخنامه نمونه سوال علوم نهم فصل 11

1) علائم ابتلای اولیه ی فرد به بیماری ایدز به کدام بیماری شباهت بیش تری دارد؟

1) مالاریا

2) دیفتری

3)سرماخوردگی

4) حصبه

این مرحله چند هفته طول می کشد و معمولاً با یک حالت شبیه سرماخوردگی بروز می کند و (علائمی مانند تب، گلودرد، بزرگی غدد لنفاوی، درد مفاصل و عضلات ، سر درد، ضعف و بی حالی، بی اشتهایی ، تهوع و استفراغ، کاهش وزن، اسهال و گاهی دانه های جلدی و یا تظاهرات عصبی) در در مرحله نخست بیماری بروز می کنند.

2) آفلاتوکسین سمی است که نوعی ماده سرطان زا محسوب می شود و توسط برخی …….. تولید می شود.

1) باکتری ها

2) قارچ ها

3) ویروس ها

4) جلبک های قهوه ای

سم آفلاتوکسین‌ در کپک نان خشک و سایر مواد غذایی که آلوده به قارچ آسپرژیلوس باشد یافت می شود

3) ویروس ایدز به کدام روش نمی تواند به بدن وارد شود؟

1) تزریق خون آلوده

2) طریق جنسی

3) مصرف آب و غذای آلوده

4) مادر به جنین

ویروس ایدز فقط از طریقی که  بتواند وارد خون شود تولید بیماری می کند این ویروس از طریق گوارش کشته می شود و نمی تواند وارد خون شود

4) ویروس ایدز اطلاعات وراثتی کدام سلول را تغییر می دهد؟

1) بافت پوششی

2) گلبول سفید

3) نورون های رابط

4) سلول خونی و مغز قرمز استخوان

این ویروس به برخی گلبول های سفید خون وارد می شود و ساختار آن ها را تغییر می دهد.

5) عامل کدام بیماری با بقیه متفاوت است؟

1) برفک دهان

2) مالاریا

3) کچلی مو

4) ترک لای انگشت پا

عامل بیماری مالاریا نوعی تک یاخته جانوری است اما عوامل دیگر توسط قارچ ایجاد می شود

6) کدام گزینه درست است؟

1) جلبک های قهوه ای سبزینه ندارند

2) جلبک های قهوای نسبت به سایر جلبک ها تکامل کم تری دارند.

3) بیشتر فتوسنتز درون آب ها توسط جلبک های سبز انجام می شود.

4) جلبک ها جاندارانی هتروتروفند.

همه جلبک ها توانایی تولید ماده آلی دارند و تولید کننده هستند پس آن ها را اتوتروف یا خود تغذیه می گویند

جانداران هتروتروف مصرف کننده هستند و نیاز غذایی خود را از سایر جانداران تامین می کنند.

7) کدام گروه از جانداران زیر ، جهت تهیه شیشه یا فیلتر کاربرد دارند؟

1) دیاتوم

2) جلبک های قهوه ای

3) مخمر ها

4) آمیب ها

دیاتوم ها دیواره سیلیسی دارند پس در تهیه شیشه و فیلتز ها مناسبند.

8) کدام گزینه درست است؟

1) آغازیان پر سلولی هستند یا بصورت کلنی زندگی می کنند.

2) همه آغازیان تولید مثل غیر جنسی دارند

3) همه آغازیان هتروتروف ، کودرست هستند

4) آغازیان جاندارانی یوکاریوتی هستند

آغازیان شامل جلبک ها ، تک یاخته های جانور مانند و.. همگی دارای هسته با دیواره مشخص هستند  و یوکاریوت محسوب می شوند

9) چرا کنسرو ماهی را باید قبل از مصرف 20 دقیقه در آب جوش ، بجوشانیم؟

1) با حرارت میکروب احتمالی درون کنسرو از بین برود.

2) با حرارت از تولید مثل باکتری احتمالی جلوگیری شود

3) گرما سبب از بین رفتن سم میکروب احتمالی می شود

4) علاوه بر کشتن میکروب احتمالی ، سبب هضم بهتر غذا می شود

سم بوتیلیسم احتمالی در کنسرو ماهی ماهیت پروتئینی دارد و با حرارت ساختار آن تغییر می کند و خاصیت سمی آن از بین می رود

10) کدام گزینه از مزایای و کاربرد باکتری های مفید نیست؟

1) کاربرد در صنایع لبنی

2) از بین بردن لکه ی نفتی

3) تولید برخی داروها و ویتامین ها

4) مبارزه با ویروس ها

11) کدام گروه از جانداران از کربن غیر آلی به عنوان منبع کربن استفاده می کنند؟

1) گندرو یا ساپروفیت

2) فتواتوتروف

3) هتروتروف

4) کودرست

جانداران فتوسنتز کننده ار کربن غیر آلی جهت تولید ماده آلی استفاده می کنند به این گونه از جانداران تولید کننده یا فتواتوتروف می گویند.

12) از نظر اندازه ، کدام جلبک می تواند بزرگ تر باشد؟

1) قهوه ای

2) سبز

3) قرمز

4) سبر آبی

جلبک های قهوه ای در آب های سرد توده های بزرگی را ایجاد می کنند.

13) اغلب باکتری ها و قارچ ها …….. هستند.

1) تجزیه کننده و کودرست

2) تجزیه کننده و انگل

3) بیماری زا و انگل

4) بیماری زا و کود رست

اغلب باکتری ها و قارچ ها مصرف کننده هستند و از تجزیه مواد آلی بدن موجودات انرژی و مواد لازم را بدست می آورند و به آن ها تجذیه کننده و کودرست می گویند.

14) قارچ ها قدرت آنزیمی ……… دارند و فاقد …………. هستند.

1) زیاد – کلروفیل

2) کم – دیواره سلولی

3) زیاد- درواره سلولی

4) کم – کلروفیل

قارچ ها مصرف کننده هستند و از مواد آلی بدن جانداران استفاده می کنند پس باید قدرت آنزیمی زیاد باشند و کلروفیل جهت تولید غذا  و انرژی ندارند

15) ساده ترین روش رده بندی باکتری ها بر اساس ……… آن هاست؟

1) توانایی حرکت

2) اندازه

3) ساختمان سلولی

4) شکل

ساده ترین روش رده بندی باکتری ها بر اساس شکل آن هاست . بر این اساس باکتری ها به سه دسته کروی ، میله ای و مارپیچی تقسیم بندی می شوند.

16) به کدام طریق انسان به بوتولیسم مبتلا می شود؟

1) ورود مواد سمی نوعی باکتری به بدن از طریق غذا

2) ورود باکتری بوتلینوم به دستگاه گوارش

3) مصرف سبزیجات و میوه های خام آلوده به میکروب

4) ورود نوعی باکتری از طریق زخم و خراش پوست

بیماری بوتولیسم به علت مصرف مواد غذایی آلوده به سم باکتری بوتلینوم است که وارد دستگاه گوارش می شود و خود را به خون و دستگاه عصبی می رساند

17) از کدام مولکولِ ساختار بدن جانداران ، در رده بندی استفاده می شود؟

1) پروتئین

2) آنزیم

3) نوکلئیک اسید

4) لیپید

نوکلئیک اسید یا ماده وراثتی ، تنها مولکولی است که در بدن جاندار پایداری زیاد دارد و در رده بندی قایل استفاده است.

18) کدام گزینه درست است؟

1) ویروس ها کوچک ترین موجودات زنده هستند.

2) باکتری ها را می توان با میکروسوپ نوری مشاهده کرد.

3) جلبک ها و باکتری ها در دسته آغازیان هستند.

4) بیشتر باکتری ها بیماری زا هستند.

باکتری ها انداره های( 0/1  تا چند میکرون  ) متفاوت دارند و با میکروسکوپ  نوری معمولی با درشت نمایی 1000 و عدسی 100 قابل مشاهده هستند.

19) کدام یک از خصوصیاتِ مشترکِ باکتری ها و ویروس ها است؟

1) وجود دیواره سخت سلولی

2) داشتن نوکلیئک اسید

3) وجود میتوکندری

4) داشتن غشاء

تنها وجه مشترک ویروس ها با سایر موجودات واشتن ماده وراثتی است .

20) در کدام سطح ، تعداد جانداران کم تری وجود دارد؟

1) رده

2) راسته

3) تیره

4) شاخه

در سطوح رده بندی هر چه از بالا به پایین می رویم تعداد کم تر و شباهت ها بیشتر می شود.

سلسله – شاخه  – رده  – راسته  – تیره – جنس  – گونه

21) در نام علمی گندم Triticum boeoticum هر کلمه به ترتیب معرف چه سطحی از رده بندی است؟

1) رده – گونه

2) جنس – گونه

3) جنس – رده

4) گونه – جنس

در نام علمی کلمه اول نام جنس(Triticum) و کلمه دوم(boeoticum) نام گونه جاندار است

22) جانداران در کدام سطح رده بندی زیر شباهت ها ی کم تری دارند؟

1) شاخه

2) گونه

3) راسته

4) تیره

در سطوح رده بندی هر چه از آخر به اول می رویم تعداد بیش تر و شباهت ها کم تر می شود .

سلسله – شاخه  – رده  – راسته  – تیره – جنس  – گونه

پاسخنامه نمونه سوال علوم نهم فصل 11

برای حمایت از سایت خواهشمند است بنر زیر را باز کنید. این کار هزینه ای برای شما ندارد.

مطالب مرتبط

بدون دیدگاه

  1. زینب گفت:

    اصلا سوالات خوبی نبودوهمچنین زیاد مربوطه به کتاب نبود بلکه پرت ترازکتاب بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *