پاسخنامه نمونه علوم هفتم فصل 14

برای حمایت از سایت خواهشمند است بنر زیر را باز کنید. این کار هزینه ای برای شما ندارد.

 پاسخنامه نمونه علوم هفتم فصل 14

پاسخنامه نمونه علوم هفتم فصل 14

برای  جای خالی کلمه ی مناسب پیشنهاد کنید

۱) مواد مغذی گوارش شده توسط دستگاه ……گردش خون………….. به سلول های بدن منتقل می شوند.

۲) خون در شبکه ای از لوله های مرتبط به نام …رگ ها………. وبوسیله نوعی پمپ به نام قلب در گردش است.

۳) نیرویی که از طرف خون به دیواره رگ ها وارد می شود ……فشار خون………… نام دارد.

۴) خون روشن دارای اکسیژن و مواد مغذی است و از طریق……آئورت………..  به تمام بدن فرستاده می شود.

۵) خون …سیاهرگ عمومی……….. دارای کربن دی اکسید ، توسط سیاهرگ بالایی و پایینی وارد دهلیز راست می شود.

۶) از بین رگ های بدن ، ……سرخرگ ………… دیواره ضخیم وقابل ارتجاع دارد.

۷)  رگ هایی که به بافت قلب خون رسانی می کنند ……کرونر……….. نامیده می شوند.

۸) دستگاه گردش مواد شامل ……قلب………. ، سرخرگ  ، سیاهرگ و مویرگ  است.

۹) به بخش مایع خون که سلول ها درآن شناورند ……پلاسما………….. می گویند.

۱۰) به سلول های ریز خون که  شکل خاصی  ندارند ……پلاکت…………. می گویند.

پاسخنامه نمونه علوم هفتم فصل 14

برای هر سوال گزینه مناسب پیشنهاد کند.

۱) در آزمایش خون فاطمه تعدادی از  سلول ها از حد طبیعی خارج شده ومبتلا به نوعی بیماری شده است. کدام گروه سلول ها دچار اختلال شده و علت بیماری چیست ؟

۱) گلبول قرمز – میکروب وارد بدن شده است.

۲) گلبول سفید – مواد قندی  داخل بدن کم شده است .

۳) گلبول قرمز – مقدار اکسیژن کافی به بدن نرسیده است.

۴) گلبول سفید – میکروب در بدن وجود دارد.

۲) ترکیب اصلی پلاسما کدام است ؟

۱)   آب ، اوره ، قند ، نمک

2)   آب ، پروتئین ، قند ، نمک

۳)   آب ، املاح ، اوره ، قند

4)   املاح ، آب ، نمک

۳)  دیواره کدام بطن قلب ضخیم تراست ؟ چرا؟

۱)   بطن چپ، ایجاد فشارخون در سرخرگ آئورت  

2)   بطن راست، انتقال خون به درون سیاهرگ ششی

۳)   بطن راست ، ایجاد فشارخون در سرخرگ آئورت

4)   بطن چپ ، انتقال خون به درون سرخرگ ششی

۴) وظیفه رگ های ( عروق ) کرونری چیست؟

۱)   رساندن غذا و اکسیژن  به بافت قلب

2)   دور کردن مواد دفعی و CO2 از بافت قلب

۳) رساندن خون به شش ها

4)   تامین نیاز های قلب و دفع  برخی مواد از آن

۵)  وقتی بطن ها منقبض می شوند ……………..

۱)     خون وارد سیاهرگ ها می شود .

2)   خون وارد دهلیزها می شود .

۳)     خون وارد سرخرگ ها می شود

4)   خون بین بطن ها جابجا می شود.

۶)   منظور از خون روشن چیست؟

۱) خون درون سرخرگ ها

2) همان خون سرخرگی

۳) خون دارای کربن دی اکسید

4) خون دارای اکسیژن   

۷) دستگاه گردش خون با دستگاه …………به منظور اکسید کردن غذا و تولید انرژی، ارتباط دارد.

۱) گوارش

2) دفع

3) عصبی

4)   تنفس

۸) نقطه شروع و پایان گردش خون کوچک (ششی) به ترتیب کدام است؟

۱)  بطن چپ – دهلیز راست

2) بطن راست – دهلیز چپ 

۳) بطن چپ – دهلیز چپ

4) بطن راست – دهلیز راست

۹) کدامیک از وظایف خون نیست ؟

۱) دفاع از بدن

2) انتقال گاز و مواد

3) تنظیم دمای بدن

۴) دفع مواد حاصل از سوختن غذا

۱۰) کدام ویتامین و ماده معدنی در تولید گلبول قرمز و هموگلوبین موثرند؟

۱)  K – ید

2) D  – ید

3) B – آهن

4) K – آهن

         پاسخنامه نمونه علوم هفتم فصل 14 پاسخنامه نمونه علوم هفتم فصل 14 متن فصلپاسخنامه نمونه علوم هفتم فصل 14

برای حمایت از سایت خواهشمند است بنر زیر را باز کنید. این کار هزینه ای برای شما ندارد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *