پاسخنامه نمونه سوال علوم نهم فصل 10

برای حمایت از سایت خواهشمند است بنر زیر را باز کنید. این کار هزینه ای برای شما ندارد.

پاسخنامه نمونه سوال علوم نهم فصل 10

کاربر گرامی :

در این برگه با پاسخنامه نمونه سوال علوم نهم فصل 10 آشنا می شوید .

انجمن سعی کرده است پس از گرد آوری درسنامه علوم نهم فصل 10 : نگاهی به فضا

شما را با نمونه سوالات این فصل آشنا نماید تا شما به نقاط ضعف و قوت خود آشنا شوید و آمورش خود را بهبود ببخشید

در این برگه نیز پاسخنامه نمونه سوال علوم نهم فصل 10 آورده شده است .

لازم است ابتدا درسنامه علوم نهم فصل 10 را خوب و بدقت مطالعه کنید.

سپس به سوالات نمونه سوال علوم نهم فصل 10 پاسخ دهید .

پاسخ های نمونه سوال علوم نهم فصل 10 خود را با پاسخنامه این فصل مقایسه کنید .

به تحلیل آزمون خود توجه بیش تری داشته باشید و به آن عمل کنید.

اسطرلاب پاسخنامه نمونه سوال علوم نهم فصل 10

پاسخنامه نمونه سوال علوم نهم فصل 10

1) سن یک نفر در سیارهای ج و ب و الف به ترتیب 28 و 34 و 15 سال است ترتیب قرار گرفتن سیارات از لحاظ دوری به خورشید کدام گزینه است؟

1) الف و ج و ب

2) ج و الف و ب

3) ب و ج و الف

4) ج و ب و الف

هرچه فاصله سیاره از خورشید دور تر باشد زمان زیادتری لازم دارد تا یک دور کامل(سال) به دور خورشید بگردد پس تعداد سال آن کم تر خواهد بود

2) دانشمندان یکی از نتایج وجود رنگ آسمان را جو می دانند . به نظر شما آسمان کدام یک از سیارات زیر تاریک و سیاه می باشد؟

1) مشتری

2) مریخ

3) زهره

4) عطارد

عطارد جو ندارد پس نور با گازی برخورد نمی کند که رنگ ایجاد شود.

3) درصد کدام مورد در خورشید کاهش سریع تری دارد؟

1) هلیم

2) هیدروژن

3) کلسیم

4) سدیم

در خورشید از همجوشی عناصر سبک (هیدروژن) به عناصر سنگین تر انرژی تولید می شود

4) لکه های خورشیدی مربوط به چیست؟

1) نقاطی از خورشید که واکنش ها کم تر است

2) شدت واکنش ها در محل لکه ها

3) انفجار های خورشیدی

4) تراکم ذرات در محل لکه ها

نقاط سرد تر سطح خورشید نور کمتری منتشر می کنند.

5)کدام یک از سیارات زیر بیشترین میزان اثر گلخانه ای را داراست؟

1) زمین

2) زهره

3) عطارد

4) مریخ

 غلظت گاز کربن دی اکسید بسیاز زیاد است و دمای سطح این کره زیاد است.

6) ستارگانی که به دور یک مرکز می چرخند ، …………………..نام دارند

1) خوشه

2) کهکشان

3) صور فلکی

4) سحابی

مجموعه ستارگانی که به دور یک مرکز می چرخند کهکشان نام دارند.

7) برای تعیین فاصله ستاره از زمین ، کدام استفاده از…………………. کاربرد دارد؟

1) رنگ نور

2) طیف نگار

3) مثلث بندی

4) شدت نور

به کمک استرلاب (زاویه یاب) به روش مثاث بندی می توان فاصله ستارگان را مشخص کرد

8) اتمسفر کدام سیاره رقیق تر است؟

1) مریخ

2) زحل

3) مشتری

4) اورانوس

سیارات داخلی جو رقیق و سیارات خارجی آتمسفر غلیظ دارند و مریخ سیاره داخلی است.

9) با استفاده از طیف جذبی نور یک ستاره به کدام ویژگی ستاره پی می بریم؟

1) فاصله ستاره از زمین

2) نوع عناصر سازنده

3) اندازه ستاره

4) دما ستاره

با استفاده از طیف جذبی نور سطحی یک ستاره می توان به نوع عناصر موجود در جو یک ستاره پی برد.

10) کدام گزینه علت روشنایی و تاریکی را در روی زمین توضیح می دهد؟

1) چرخش زمین به دور محور خود

2) کج بودن محور زمین

3) چرخش خورشید به دور محور خود

4) چرخش زمین به دور خورشید

علت روشنایی(روز ) و تاریکی (شب) حرکت وضعی کره زمین به دور محور خود است.

11) چه مدت طول می کشد تا نور نزدیک ترین ستاره ی همسایه خورشید به زمین برسد؟

1) 8 دقیقه

2) حدود یک ماه

3) حدود یک ساعت

4) حدود 4 سال

نزدیک ترین ستاره به خورشی ستاره آلفا قنطورس است که فاصله آن تا خورشید 3.4 سال نوری است.

12) کدام یک عامل ایجاد فصل ها بر روی زمین است ؟

1) چرخش خورشید به دور محور خود

2) کج بودن محور زمین

3) گردش زمین به دور خورشید

4) کج بودن محور خورشید

حرکت زمین به دور خورشید در مدار بیضی شکل و کج بودن محور زمین موجب پیدایش هر فصل می شود.

13) سیارک ها بین کدام دو سیاره قرار دارند؟

1) زهره و زمین

2) مریخ و مشتری

3) مشتری و زحل

4) زمین و مریخ

در بین مدار مریخ و مشتری میلیون ها سیارک و خرده سنگ وجود دارد که با برخورد آن ها و انحراف و ورود به جو سیارات شهاب و شهابسنگ ها را ایجاد می کند.

14) قطر خورشید چند برابر قطر زمین است؟

1) 10

2) 80

3) 150

4) 110

خورشید کره عظیمی از “از های بسیار داغ و فروزان است که قطر آن 110 برابر قطر کره زمین است.

15) جنس سیارک ها بیشتر از مواد………………………است

1) آهنی و سیلیکاتی

2) آهکی و غبار و یخ

3) آهکی و سیلیکاتی

4) آهکی و آلومینیمی

جنس سیارک ها بیشتر از مواد آهنی و سیلیکاتی است.

16) منشا اصلی گرمای خورشید از واکنش هسته ای ……………………………است.

1) اورانیم به رادیم

2) هیدروژن به هلیم

3) سدیم به پلوتونیوم

4) هلیم به هیدروژن

در خورشید  از همجوشی  و تبدیل عناصر  سبک هیدروژن به هلیم انرژی حاصل می شود.

17) بزرگ ترین و نزدیک ترین سیاره در منظومه شمسی به خورشید کدام گزینه است ؟

1) عطارد- زحل

2) مشتری – پلوتو

3) مشتری – عطارد

4) عطارد – مشتری

بزرگترین سیاره مشتری و نزدیک ترین سیاره نیر یا عطارد است.

18) فاصلهٔ حدود یکصد و پنجاه میلیون کیلومتری آن واقع شده است.به این فاصله،…………………اطلاق می شود.

1)  یک واحد نجومی

2) سال

3) سال نوری

4) 150AU

19) اگر یک قطعه سنگ کوچک به جو زمین برخورد کند، می سوزد و نور گذرایی ایجاد می کند که ………..نام دارد.

1) شهاب

2) شهانه

3) شهب سنگ

4) سیارک

شهاب همان نور های گذرایی است که از برخورد و سوختن سنگ های آسمانی در جو دیده می شود.

20) کدام مورداز كاربردهای ماهواره ها،(GPS )  نیست؟

1) امكان ارتباطات تلفنی

2) ارسال امواج راداری

3) تعیین موقعیت

4) ارسال موجودات به فضا

ماهواره ها فقط به ارسال اطلاعات مختلف می پردازند

 

پایان پاسخنامه نمونه سوال علوم نهم فصل 10

برای حمایت از سایت خواهشمند است بنر زیر را باز کنید. این کار هزینه ای برای شما ندارد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *