نمونه سوال علوم هفتم فصل 11

برای حمایت از سایت خواهشمند است بنر زیر را باز کنید. این کار هزینه ای برای شما ندارد.

نمونه سوال علوم هفتم فصل 11

کاربر گرامی :

در این برگه با نمونه سوال علوم هفتم فصل 11 آشنا می شوید.

انجمن سعی کرده پس از گردآوری درسنامه علوم هفتم فصل 11 شما را با نمونه سوالات این فصل آشنا کند.

این امر موجب می شود تا شما به نقاط ضعف و قوت خود آشنا شده و آموزش خود را بهبود دهید.

برای بررسی پاسخ های خود به پاسخ نامه نمونه سوال، مراجعه کرده و پاسخ خود را تحلیل کنید.

 

سلول گیاهی و جانوری پاسخ نامه نمونه سوال علوم هفتم فصل 11

جملات زير را با استفاده از كلمات مناسب كامل كنيد. نمونه سوال علوم هفتم فصل 11

پیکر همه جانداران از ……………ساخته شده است.

غشای سلول به طور عمده از ……………تشکیل شده است.

در سلول ………….هسته ی مشخص وجود ندارد.

ساختار های درون سلول که فعالیت های متفاوت انجام می دهند ،……………نام دارند.

به تعدادی سلول مشابه که در کنار هم زندگی می کنند، …………..می گویند.

نمونه سوال علوم هفتم فصل 11 پاسخ درست را با علامت (×) مشخص كنيد.

1) کوچک ترین  واحد ساختار و عمل  در موجودات زنده چه نام دارد؟

1) اندامک

2) سلول

3) ماده ی وراثتی

4) هسته

2) همه ی سلول ها توسط پوششی به نام ………………احاطه شده است.

1) دیواره ی سلولی

2) غشای  پلاسمایی

3) لایه ی محافظ

4) دیواره ی اسکلتی

3) سلول کدام جاندار از نوع پروکاریوت است؟

1) حلزون

2) گل رز

3) مخمر نانوایی

4) باکتری وبا

4) کدام اندامک سلولی در فرایند تولید انرژی نقش دارد؟

1) ریبوزوم

2) دستگاه گلژی

3) لایه ی محافظ

4) میتوکندری

5) پروتئین سازی سلول بر عهده ی کدام اندامک سلولی است؟

1) ریبوزوم

2) هسته

3) شبکه ی آندوپلاسمی

4) میتوکندری

6) کدام اندامک سلولی مواد ترشحی و تولیدی را بسته بندی و پخش می کند؟

1) هسته

2) واکوئل

3) شبکه ی آندوپلاسمی

4) دستگاه گلژی

7) کنترل و مدیریت سلول ، بر عهده کدام مورد است؟

1) غشای پلاسمایی

2) هسته سلول

3) دستگاه گلژی

4) سیتوپلاسم

8) کدام یک در سلول جانوری وجود ندارد؟

1) واکوئل

2) شبکه ی آندوپلاسمی

3) دیواره سلولی

4) دستگاه گلژی

9) سبزینه در کدام قسمت سلول ساخته می شود؟

1) کلروپلاست

2) آمیلوپلاست

3) واکوئل

4) دستگاه گلژی

10) کدام جاندار یک پرسلولی ساده است؟

1) باکتری

2) مخمر

3) جلبک رشته ای

4) سرخس

11) از اجتماع چند سلول مشابه و هم کار ………… به وجود می آید.

1) بافت

2) اندام

3) عضو

4) دستگاه

12) تقسیم سلول با کنترل ………..انجام می شود.

1) غشای پلاسمایی

2) هسته

3) پلاست

4) میتوکندری

13) بافت استخوانی جزء کدام بافت به حساب می آید؟

1) پیوندی

2) پوششی

3) عصبی

4) ماهیچه ای

14) دستور كارهاي مختلف سلول توسط كدام قسمت صادر مي شود؟

1) غشاء

2) ليزوزوم

3) هسته

4) واكوئول

15) كدام گزينه مخلوط نيمه مايعي است كه اغلب كارهاي سلول در آن صورت مي گيرد؟

1) جسم گلژي

2) هسته

3) سيتوپلاسم

4) يتوكندري

16) كدام گزينه، وظيفه تنظيم ورود و خروج مواد را به عهده دارد؟

1) هسته

2) غشاء

3) سيتوپلاسم

4) واكوئول

17) مهم ترين فعاليت سلول در طول شبانه روز كدام است ؟

1) تجزيه عناصر غذا

2) توليد عناصر جديد

3) تامين انرژي

4) توليد اكسيژن

برای حمایت از سایت خواهشمند است بنر زیر را باز کنید. این کار هزینه ای برای شما ندارد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *