نفرات برتر آزمون آنلاین هفتم

برای حمایت از سایت خواهشمند است بنر زیر را باز کنید. این کار هزینه ای برای شما ندارد.

نتایج آزمون اینترنتی پایه هفتم انجمن علمی و آموزشی معلمان علوم تجربی استان قم

 

نتایج آزمون اینترنتی پایه هفتم

مشاهده کارنامه آزمون و تحلیل آن

آزمون شماره دو 6 بهمن ماه 1396

نام و نام خانوادگی

نام مدرسه

 رتبه

فاطمه قلندری فرزانگان 1
زهرا فلاح پور
نمونه دولتی شهیده زهرا قضایی
2
مهسا  امیری فرزانگان 3

مشاهده کارنامه آزمون و تحلیل آن

آزمون شماره یک 24 آذر ماه 1396

نام و نام خانوادگی

نام مدرسه

 رتبه

فاطمه قلندری

فرزانگان

1

فاطمه  شادپور

فرزانگان

2

بهار آرزومندی نمونه دولتی شهیده زهرا قضایی

3

مطابق شیوه نامه آزمون:

1) نتایج آزمون اینترنتی پایه هفتم هماهنگ کشوری 72 ساعت پس از زمان برگزاری آزمون ها بر روی سایت انجمن قرار گرفته است.

2)  برای هر داوطلب کارنامه اختصاصی ، پاسخنامه خود داوطلب ، سوالات و پاسخنامه درست سوالات و کارنامه مشاوره ای صادر شده است.

3) با توجه به متفاوت بودن نوع آموزش و وجود مدارس برخوردار نفرات برتر در سه گروه زیر اعلام شده است.

·        مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی

·        مدارس دولتی و شاهد

·        مدارس غیر دولتی

چنانچه نفرات برتر یک گروه از میانگین کل داوطلبان شرکت کننده کم تر باشد از نفر برگزیده ازسایر گروه ها انتخاب شده است.

3) برای نفرات برتر آزمون جایزه در نظر گرفته شده است.

اسامی نفرات برتر نتایج آزمون اینترنتی پایه هفتم پس از اعلام نتایج بر روی سایت قرار می گیرد .

جوایز آزمون ها متناسب با رتبه ی داوطلب 10 روز پس از اعلام نتایج به مدارس داوطلبان ارسال خواهد شد .
جوایز داوطلبان خارج از استان :

از طریق پست ارسال خواهد شد که متناسب با مکان زندگی داوطلب  زمان آن چند روز طولانی تر خواهد شد.

انجمن علمی و آموزشی معلمان علوم تجربی

برای حمایت از سایت خواهشمند است بنر زیر را باز کنید. این کار هزینه ای برای شما ندارد.