نفرات برتر آزمون آنلاین نهم

برای حمایت از سایت خواهشمند است بنر زیر را باز کنید. این کار هزینه ای برای شما ندارد.

نتایج آزمون اینترنتی پایه نهم انجمن علمی و آموزشی معلمان علوم تجربی استان قم

 نتایج آزمون اینترنتی پایه نهم

مشاهده کارنامه آزمون و تحلیل آن

نفرات برتر آزمون آزمون شماره دو 6 بهمن ماه 1396

نام و نام خانوادگی

نام مدرسه

 رتبه

سیده فاطمه  موسوی استعداد های درخشان فرزانگان 1
زینب حق پرست  نمونه دولتی شهیده قضایی 2
آرین فرحناک میری 3

مشاهده کارنامه آزمون و تحلیل آن

نفرات برتر آزمون آزمون شماره یک 24 آذر ماه 1396

نام و نام خانوادگی

نام مدرسه

 رتبه

سحر فهیمی
نمونه دولتی شهیده زهرا قضایی 1
آرین فرحناک میری 2
آتنا مشهدی فرزانگان 3

مطابق شیوه نامه آزمون:

1) نتایج آزمون اینترنتی پایه نهم هماهنگ کشوری 72 ساعت پس از زمان برگزاری آزمون ها بر روی سایت انجمن قرار گرفته است.

2)  برای هر داوطلب کارنامه اختصاصی ، پاسخنامه خود داوطلب ، سوالات و پاسخنامه درست سوالات و کارنامه مشاوره ای صادر شده است.

3) با توجه به متفاوت بودن نوع آموزش و وجود مدارس برخوردار نفرات برتر در سه گروه زیر اعلام شده است.

·        مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی

·        مدارس دولتی و شاهد

·        مدارس غیر دولتی

چنانچه نفرات برتر یک گروه از میانگین کل داوطلبان شرکت کننده کم تر باشد از نفر برگزیده ازسایر گروه ها انتخاب شده است.

3) برای نفرات برتر آزمون جایزه در نظر گرفته شده است.

اسامی نفرات برتر نتایج آزمون اینترنتی پایه نهم پس از اعلام نتایج بر روی سایت قرار می گیرد .

جوایز آزمون ها متناسب با رتبه ی داوطلب 10 روز پس از اعلام نتایج به مدارس داوطلبان ارسال خواهد شد .
جوایز داوطلبان خارج از استان :

از طریق پست ارسال خواهد شد که متناسب با مکان زندگی داوطلب  زمان آن چند روز طولانی تر خواهد شد.

انجمن علمی و آموزشی معلمان علوم تجربی

برای حمایت از سایت خواهشمند است بنر زیر را باز کنید. این کار هزینه ای برای شما ندارد.