نمونه سوال علوم هفتم فصل 10

برای حمایت از سایت خواهشمند است بنر زیر را باز کنید. این کار هزینه ای برای شما ندارد.

نمونه سوال علوم هفتم فصل 10

کاربر گرامی : پس از مطالعه ی متن درسنامه این فصل به نمونه سوال علوم هفتم فصل 10 که زیر آورده شده است پاسخ دهید.

پس از پاسخ به سوالات می توانید پاسخ نامه و جواب ها را از اینجا ببینید و نتایج خود را تحلیل کنید.

نمونه سوال علوم هفتم فصل 10

نمونه سوال علوم هفتم فصل 10

جملات زیر را با کلمه مناسب پر کنید:

1) اندازه ی دما به …………… ذره های یک جسم بستگی دارد.

2) وسیله ی اندازه گیری دقیق دما …………… نامیده می شود.

3) گرما مقدار …………… منتقل شده از جسم گرم به جسم سرد است.

4) اگر دو جسم در کنار هم باشند و دمای آن ها تغییر نکند ، حتما با یکدیگر در …………… هستند.

5) دیواره فلاسک برای کاهش اتلاف انرژی از طریق …………… ، نقره اندود شده است.

6) پشم شیشه و فایبرگلاس به علت داشتن هوای محبوس …………… خوب محسوب می شوند.

7) وقتی دست خود را مقابل اتوی داغ گرفته ایم ، گرما از طریق …………… به دست ما می رسد.

8) دماسنج نواری با تغییر……………. و دماسنج الکلی با تغییر …………… دما را نشان می دهند.

 نمونه سوال علوم هفتم فصل 10 برای سوالات زیر گزینه مناسب پیشنهاد کنید.

1) برای انتقال گرما به طریق رسانش از جسم A به جسم B لازم است………… باشد.

1) دمای جسم A بیش تر از جسم B

2) قابلیت هدایت گرمایی جسم A بیش از جسم B

3) جرم جسم A بیش تر از جسم B

4) حجم جسم  Aبیش از جسم B

2) جذب و تابش گرما به وسیله ی یک جسم سیاه و مات نسبت به جذب و تابش گرما به وسیله ی یک جسم سفید و براق و هم دما به ترتیب چگونه است؟

1) بیش تر- بیش تر

2) بیش تر-کم تر

3)  کم تر- کم تر

4)  کم تر- بیش تر

3) سریع ترین روش انتقال گرما کدام است؟

1) همرفت

2) رسانش

3)  تابش

4) تابش و همرفت

4) دو قطعه آهن و چوب هر دو، در دمای 50 درجه سانتی گراد هستند .در اثر لمس کردن ، آهن  گرم تر از چوب احساس می شود .

زیرا   …………….. بیش تر است.

1) چگالی آهن از چوب

2) رسانش گرمایی آهن از چوب

3) ظرفیت گرمایی ویژه آهن از چوب

4) ظرفیت گرمایی ویژه چوب از آهن

5) اگر بخواهیم مقداری آب داغ را سریع تر خنک کنیم، آن را در ظرف………………………..می ریزیم.

1) شیشه ای با دهانه بزرگ

2)  پلاستیکی با دهانه بزرگ

3) فلزی با دهانه بزرگ

4)  فلزی با دهانه کوچک

6) در پدیده همرفت ، انتقال گرما توسط کدام یک از موارد زیر صورت می گیرد؟

1) انتقال انرژی از مولکولی به مولکول مجاور

2) توسط حرکت یک پمپ

3) حرکت الکترون های آزاد جسم

4) جابجایی ذرات ماده

7) کدام یک از عوامل زیر سبب انتقال گرما از یک منبع به منبع دیگر می شود؟

1) وجود هوا بین دو منبع

2) وجود یک ماده رسانا بین دو منبع

3) اختلاف دمای دو منبع

4)  اختلاف مقدار گرمای دو منبع

8) جسم A با اجسام B و C در تعادل گرمایی هستند. در این صورت…………………………………..است.

1) مجموع دمای دو جسم B وCبرابر با جسمA

2)  دمای جسم B  وC یکسان

3) گرمای جسمB وC یکسان

4)  گرمای جسمA با گرمای جسم B وC یکسان

9) کدام یک از فرآیند های زیر ، مثال مناسبی برای انتقال گرما از طریق رسانش است؟

1) از دیگ بخار به مخزن آب داغ

2)  از شعله به قابلمه

3) از بخاری برقی به شخص مقابل آن

4)  از سطح گرم رادیاتور فلزی به اتاق

10) ماهواره ای حول زمین در حال گردش است و اطراف ماهواره خلاء کامل است . کدام یک از پدیده های زیر، ممکن است دمای  سطح ماهواره را تغییر دهد؟

1) رسانش

2) همرفت

3) تابش

4) گرانش زمین

11) کدام یک از عبارت های زیر در مورد انتشار گرما درست است؟

1) در رسانایی گرما، مولکول های جسم پس از گرم شدن از نقطه ای به نقطه ی دیگر می روند.

2) درجابجایی­ گرما، مولکول­های­ جسم به نوبت­گ رم شده وگرما را به مولکول­های مجاور انتقال می­دهند.

3) تابش گرما در دمای معین انجام می شود و گاز در انتقال آن نقش ندارد.

4) در جابجایی گرما، ذرات جسم پس از گرم شدن از پایین به بالا حرکت می کنند.

نمونه سوال علوم هفتم فصل 10 متننمونه سوال علوم هفتم فصل 10 پاسخنامه

 

برای حمایت از سایت خواهشمند است بنر زیر را باز کنید. این کار هزینه ای برای شما ندارد.

مطالب مرتبط

۱ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *