دسته: آموزش علوم تجربی پایه هشتم

آموزش مجازی علوم تجربی پایه هشتم متوسطه

0

علوم هشتم فصل 10 : مغناطیس

علوم هشتم فصل 10 : مغناطیس در فصل قبل با مفاهیم الکتریسیته آشنا شدیم در ادامه به بررسی علوم هشتم فصل 10 مغاطیس می پردازیم. علوم هشتم فصل 10 : مغناطیس ماده ای است...

0

علوم هشتم فصل 9 : الکتریسیته

علوم هشتم فصل 9 : الکتریسیته در فصل گذشته با مفاهیم تولید مثل آشنا شدیم در این نوشته با علوم هشتم فصل 9 مبحث الکتریسیته آشنا می شویم. کلمه‌ی الکتریسیته از واژه‌ی یونانی الکترا...

0

علوم هشتم فصل 8 : تولید مثل در جانداران

علوم هشتم فصل 8 : تولید مثل در جانداران علوم هشتم فصل 8 با تولید مثل جانداران آشنا می شویم. دانش آموز گرامی پس از خواندن متن درسنامه می توانید نمونه سوال این فصل...

6

علوم هشتم فصل 7 : الفبای زیست فناوری

علوم هشتم فصل 7 : الفبای زیست فناوری در فصل قبل با مفاهیم هورمون ها آشنا شدیم. در این نوشته به بررسی مفاهیم علوم هشتم فصل 7 می پردازیم. DNA و ژنتیک :یکی از...

0

علوم هشتم فصل 6 : تنظیم هورمونی

علوم هشتم فصل 6 : تنظیم هورمونی در این درس نامه به آموزش علوم هشتم فصل 6 می پردازیم. غدد تولید کننده ی هورمون نقش ارتباط وهماهنگی بین بخش های مختلف بدن را بر...

0

علوم هشتم فصل پنجم حس و حرکت

علوم هشتم فصل پنجم حس و حرکت در نوشته زیر آموزش علوم هشتم فصل پنجم حس و حرکت آورده شده است. اندام های حسی اندام هایی هستند  که اثر محرک خاصی رادریافت کرده و به...

عصب 0

علوم هشتم فصل چهارم تنظیم عصبی

دستگاه عصبی علوم هشتم فصل چهارم تنظیم عصبی در این نوشته با مفاهیم علوم هشتم فصل چهارم تنظیم عصبی آشنا می شویم. دستگاه عصبی ما اهمیت بسیار زیادی دارد ، در نظر بگیرید سوار...

علوم هشتم فصل 2 : تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی 0

علوم هشتم فصل 2 : تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی

با خواندن مطالب زیر به آسانی با علوم هشتم فصل 2 آشنا می شوید. علوم هشتم فصل 2 : تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی در فصل قبل با مفاهیم فصل اول علوم هشتم آشنا...

0

علوم هشتم فصل 3 : از درون اتم چه خبر

علوم هشتم فصل 3 : از درون اتم چه خبر در علوم هشتم فصل 3 با ساختار اتم آشنا می شویم. در فصل دوم با تغییر های شیمیایی آشنا شدیم در این فصل با...

علوم هشتم متوسطه ی اول 3

علوم هشتم متوسطه ی اول

در پیوندهای زیر آموزش علوم هشتم به صورت فصل به فصل همراه با نمونه سوال مربوطه درج گردیده است. آموزش علوم هشتم فصل 1: مخلوط و جدا سازی مواد فصل 2: تغییرهای شیمیایی در...

علوم هشتم فصل 1 0

علوم هشتم فصل 1 : مخلوط و جداسازی مواد

علوم هشتم فصل 1 در علوم هشتم فصل 1 با انواع عناصر، مواد مخلوط و روش های جداسازی آن آشنا خواهیم شد .  برخی از مواد فقط از یک نوع ماده تشکیل شده اند؛...