تاریخ برگزاری آخرین مرحله آزمون کشوری انجمن با نام مرور آخر اعلام شد

مرحله چهارم آزمون کشوری انجمن  (مرور آخر) جمعه 17 اردیبهشت ماه 1395 برگزار خواهد شد  با توجه به اینکه آزمون مدارس خاص پنجشنبه و جمعه 23 و 24 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد بنا به تصمیم انجمن ، برای آمادگی داوطلبان جهت شرکت در آزمون پایانی ، آزمون مرور آخر یک هفته زود تر از آزمون مدارس خاص برگزار خواهد شد این آزمون شامل 20 سوال تستی چهار گزینه ای علوم تجربی  با ضریب 2 و 20 سوال چهار گزینه ای درس ریاضیات با ضریب 3  از کل محتوای کتاب درسی خواهد بود  

آزمون پایه هفتم ساعت 14 جمعه 17 اردیبهشت

آزمون پایه هشتم ساعت 16جمعه 17 اردیبهشت

آزمون پایه نهم ساعت 18جمعه 17 اردیبهشت

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید