فهرست آموزش علوم تجربی هفتم متوسطه ی اول

بخش اوّل …………………………………………. علوم و ابزارهای آن
فصل اوّل ………………………………………… تجربه و تفکر
فصل دوم ……………………………………….. اندازه گیری در علوم و ابزار های آن
بخش دوم ………………………………………. مواد؛ الفبای زندگی
فصل سوم ……………………………………… اتم ها، الفبای مواد
فصل چهارم …………………………………….. موادّ پیرامون ما
بخش سوم …………………………………….. منابع خدادادی در خدمت ما
فصل پنجم ……………………………………… از معدن تا خانه
فصل ششم ……………………………………. سفر آب روی زمین
فصل هفتم ……………………………………… سفر آب درون زمین
بخش چهارم…………………………………….. انرژی نیاز همیشه
فصل هشتم ……………………………………. انرژی و تبدیل های آن
فصل نهم ……………………………………….. منابع انرژی
فصل دهم ………………………………………. گرما و بهینه سازی مصرف انرژی
بخش پنجم …………………………………….. دنیای درون من
فصل یازدهم ……………………………………. یاخته و سازمان بندی آن
فصل دوازدهم ………………………………….. سفرۀ سلامت
فصل سیزدهم …………………………………. سفر غذا
فصل چهاردهم …………………………………. گردش مواد
فصل پانزدهم …………………………………… تبادل با محیط

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *