0

چرا مواد غذایی سوخته شده سرطان زا است؟

مضرات سوختگی و برشته شدن و قهوه ای شدن برخی غذا ها چرا مواد غذایی سوخته شده سرطان زا است؟ در این نوشته، علل و چگونگی اثرات زیان بار برخی مواد غذایی سوخته شده...

0

گیاهان

گیاهان دنیای آرام گیاهان دنیای گیاهان نیز همانند سایر رده‌های موجودات زنده بسیار متنوع است. ما گیاهان را موجوداتی تولیدکننده و بی آزار می دانیم که بدون نیاز به سایر موجودات غذای خود را...

2

علوم هفتم فصل 11 : یاخته و سازمان بندی آن

کاربر گرامی: این نوشته به بررسی متن درس علوم هفتم فصل 11 : یاخته و سازمان بندی آن می پردازد، به شما پیشنهاد می شود پس از خواندن متن درسنامه از اینجا به نمونه...

0

گلبول های قرمز خون

تولید گلبول های قرمز: در چند هفته اول زندگی جنینی گلبول های قرمز اولیه در کیسه زرده تولید می شوند. در جریان سه ماهه اول  بارداری کبد اندام اصلی تولید گلبول های قرمز است...

0

پاسخ نامه نمونه سوال علوم هشتم فصل 11

پاسخ نامه نمونه سوال علوم هشتم فصل 11 کاربر گرامی : در این برگه با پاسخ نامه نمونه سوال علوم هشتم فصل 11 آشنا می شوید. انجمن سعی کرده پس از گرد آوری درسنامه علوم ...