انجمن علمی آموزشی معلمان علوم تجربی سایت

2

پاسخ نامه فعالیت های فصل 9 علوم نهم

کاربر گرامی: پاسخ نامه فعالیت های فصل 9 علوم نهم : در این برگه به پاسخ  فعالیت های فصل 9 علوم نهم می پردازیم. قبل از بررسی پاسخ ها ، لازم است  قبلا با...

2

علوم نهم فصل 9 : ماشین ها

ماشین ها درس نامه :فصل 9 علوم نهم فصل 9 : ماشین ها ماشین ها در بیشتر کارهای روزانه به ما کمک می کنند.و نقش اساسی دارند. تصور زندگی بدون ماشین، بسیار سخت است....

0

پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم نهم

کاربر گرامی: در این برگه به پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم نهم می پردازیم. قبل از بررسی پاسخ ها ، لازم است  قبلا با محتوای آموزشی فصل از طریق درسنامه فصل هشتم آشنایی...

0

پاسخ نامه فعالیت های فصل 7 علوم نهم

کاربر گرامی: در این برگه به پاسخ نامه فعالیت های فصل 7 علوم نهم می پردازیم. قبل از بررسی پاسخ ها ، لازم است  قبلا با محتوای آموزشی فصل از طریق درسنامه فصل هفتم آشنایی...

0

پاسخ نامه فعالیت های فصل 6 علوم نهم

کاربر گرامی : در این برگه به پاسخ نامه فعالیت های فصل 6 علوم نهم می پردازیم. قبل از بررسی پاسخ ها ، لازم است  قبلا با محتوای آموزشی فصل از طریق درسنامه فصل...

0

پاسخ نامه فعالیت های فصل 5 علوم نهم

کار بر گرامی : برای بررسی پاسخ نامه فعالیت های فصل 5 علوم نهم لازم است ابتدا درسنامه این فصل را خوب مطالعه کنید تا با اهداف این فصل آشنایی کامل داشته باشید سپس...

0

پاسخ نامه فعالیت های فصل 4 علوم نهم

کاربر گرامی : پس از مطالعه ی درسنامه فصل 4 باید  با مفاهیم زیر آشنا شده باشید.  قبل از بررسی پاسخ نامه فعالیت های فصل 4 علوم نهم باید بتوانید : 1) عبارت »حرکت...

0

پاسخ نامه فعالیت های فصل 3 علوم نهم

کاربر گرامی : پاسخ نامه فعالیت های فصل 3 علوم نهم: در ابتدا باید درس نامه فصل 3 را خوب مطالعه کنید در این فصل شما  ابتدا با اهداف و خلاصه فصل در یک...

مواد پیرامون ما 0

پاسخ نامه فعالیت های فصل 2 علوم نهم

کاربر گرامی : پاسخ نامه فعالیت های فصل 2 علوم نهم دانش آموز باید پس از مطالعه درس نامه علوم نهم فصل 2  بتواند با بررسی ساختار ذره های سازنده مواد  و چگونگی تشکیل...

0

پاسخ نامه فعالیت های فصل 1 علوم نهم

کاربر گرامی : پاسخ نامه فعالیت های فصل 1 علوم نهم : در این فصل شما  ابتدا با اهداف و خلاصه فصل در یک نگاه آشنا می شوید . سپس به پاسخ فعالیت های...

0

پاسخ نامه نمونه سوال علوم نهم فصل 8

 پاسخ نامه نمونه سوال علوم نهم فصل 8 کاربر گرامی : در این برگه با  پاسخ نامه نمونه سوال علوم نهم فصل 8 آشنا می شوید . انجمن سعی کرده است پس از گرد...

0

نمونه سوال علوم نهم فصل 8 : فشار و آثار آن

نمونه سوال علوم نهم فصل 8 کاربر گرامی : در این برگه با نمونه سوال علوم نهم فصل 8 آشنا می شوید . انجمن سعی کرده است پس از گرد آوری درسنامه علوم نهم...